Pályázati közlemény

Helyi hírek

„Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működé-
sének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése” című pályázata a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökségnek az Államreform Operatív Program keretében az ÁROP – 1.A.5-2013 kódszámú, „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára”
című kiírásán 39.542.720 forint támogatást nyert.
A növekvő állampolgári elégedettségért

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Államreform Operatív Programban hirdette meg ÁROP
– 1.A.5-2013 kódszámú, „Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban levő önkormányzatok számára” című pályázatát.

Ennek keretében városunk ÁROP – 1.A.5-2013-2013-0085 kódszámú, „Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése” című pályázatával 39.542.720 forintot nyert, ami gyakorlatilag az elérhető maximális összeget jelenti.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a polgármesteri hivatal mindig is kiemelt feladatának tekintette a lehető leghatékonyabb működési módok kialakítását. Célja mindezzel feladatai magas színvonalú ellátása, s ezzel az állampolgárok, az ügyfelek elégedettségének fokozása.

A projekt megvalósítása 2013. november 1-jén kezdődött és 2014. december 31-ig tartott. A
program egyik átfogó célja a szükséges változtatások felmérésének, megtervezésének és megvalósításának támogatása volt. A másik cél az önkormányzat költségcsökkentésének, hatékonyság-növelésének megvalósítása annak érdekében, hogy ésszerűen szervezett szolgáltatásokat kínáljon az állampolgároknak.

Önkormányzatunk a nyertes projekt keretében az alábbi fejlesztési területekre koncentrált: az ÁROP-1.A.2. számú nyertes pályázatában vállalt intézkedések felülvizsgálata; a támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata; fenntartható gazdálkodás és költségegyensúly kialakítása; a közétkeztetéssel kapcsolatos finanszírozási modell kidolgozása; átfogó elemzés a lakosság körében az önkormányzat gyakorlatát, tevékenységét illetően; a munkatársak munkaköri és szervezeti besorolásának, illeszkedésének felülvizsgálata, átszervezése; szoftverbeszerzés intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer kialakítása érdekében; szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, három kiválasztott folyamat átszervezése; minőségmenedzsment-modell bevezetése (CAF).

A projekt során elért eredményeink is hozzájárulnak ahhoz, hogy önkormányzatunk meg tudjon felelni a jelenkor közigazgatása által támasztott követelményeknek: egyrészt képesnek kell lennünk arra, hogy a rendkívül gyorsan változó életviszonyokhoz rugalmasan, időben tudjunk alkalmazkodni, ugyanakkor ésszerű keretek között tartható állandóságot is biztosítsunk. Másrészt az állampolgároknak valódi segítséget nyújtónak kell lennünk, racionálisan, felelősen gyakorolva a ránk bízott közhatalmat, a köz megelégedésére.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata