Új tiszthelyettes a katasztrófavédelemnél

Rendőrség

Februártól új tűzoltó fogja erősíteni a beavatkozó állományt megyénkben.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. alapján, a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója Kovács Ferenc tű. dandártábornok, február elsejével tűzoltó őrmesterré nevezte ki Kovács Attilát.

A kinevezést és eskütételt követően Pintér Tamás tű. alezredes, igazgatóhelyettes gratulált a felszerelő fiatalembernek, aki a Berettyóújfalui Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságon fog szolgálatot teljesíteni, és sok sikert kívánt a szakmai előmeneteléhez.

Igazgatóhelyettes úr, Nagy Tamás tű. alezredeshez, a tűzoltó-parancsnokság vezetőjéhez is intézett pár szót. Mint elmondta, az őrmester szakmai fejlődését folyamatosan szemmel fogja követni, és reméli, hogy az eddig megszerzett tudását szolgálati helyén magas szintre fogja emelni, megfelelve ezzel az elvárásoknak.

Kelemen-Madai Petra tű.hdgy.