Élményszerű tanulás és tanítás

Egyetem

Természettudományos tárgyakat oktató középiskolai tanároknak tartott fórumot szombaton a Természettudományi és Technológiai Kar.

– A középiskolai tanárok a frontvonalban harcolnak, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara pedig minden segítséget megad ehhez. Reméljük, hogy jól használható öleteket kapnak, melyeket hasznosíthatnak a harcban – fogalmazott nyitóbeszédében Pintér Ákos dékán.

Pósánné Rácz Annamária, a Debreceni Egyetem oktatási igazgatója A köznevelés és felsőoktatás aktualitásai címmel tartott szakmai tájékoztatót. Előadásában kiemelte, hogy 2020-tól már csak nyelvvizsgával rendelkező diákok felvételizhetnek, s ez a felsőoktatás és a köznevelés számára is kihívást jelent.

A természettudományi szakok meghatározó szerepéről is szó volt a tájékoztatón. Az oktatási igazgató arra hívta fel a tanárok figyelmét, hogy a Debreceni Egyetem alapképzési és osztatlan szakjainak több mint 90 százalékában kötelező vagy választható valamilyen természettudományi tárgyból tett érettségi, közülük is kiemelt jelentőségű a matematika, amelyik 12 képzésnél kötelező.

– A Debreceni Egyetem nagy hangsúlyt fektet a tárgyak népszerűsítésére, melynek része a folyamatos bővülő szakkínálat – a mérnöki szakoknál már a duális képzés is megjelent –, a tudományt népszerűsítő rendezvények, bemutatók, előadások, az oktatási és kutatási együttműködések, valamint az infrastrukturális-, oktatási és kutatási fejlesztéseket tartalmazó projektek – sorolta Pósánné Rácz Annamária.

Az osztályfőnöki szerep története és jelenlegi tartalma címmel Szekszárdi Júlia, az Osztályfőnök Országos Szakmai Egyesületének elnöke tartott előadást. Arday Istán, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet vezető szerkesztője a földrajztanítás megújításának tartalmi és módszertani kérdéseiről beszélt, valamint kísérleti tankönyveket mutatott be. A tanárképzés aktuális kérdéseiről Maticsák Sándor, a Debreceni Egyetem tanárképzési főigazgatója számolt be a jelenlévőknek.

A délután folyamán szekcióülésekkel folytatódott a fórum: az egyes szakterületek legfontosabb és legújabb tudományos eredményeit vitatták meg az egyetemi oktatók és a középiskolai tanárok szekciónként.

A Biológiai és Ökológiai Intézetben a biológia problémacentrikus tanításáról, az új pedagógia és pszichológiai trendekről és az élményszerű biológiatanulásról volt szól. Kísérletekkel színesített feladatmegoldásokat, valamint az okostelefonok és tabletek demonstrációs és kísérleti célú használatát mutatták be a Fizikai Intézetben. A Földtudományi Intézetben a földrajzoktatásban megjelenő új tartalmakról és módszerekről, a megújuló energiarforrásokról és a környezetvédelemről beszéltek az egyetem oktatói. A dizájner drogokról, a mágnesekről és a p-prímekről is izgalmas előadásokat hallhattak az érdeklődők a Kémiai Intézetben, a Matematikai Intézetben pedig érdekes középiskolai versenyfeladatokkal várták a tanárokat.

unideb.hu