Óvodai jelentkezés 2015

Helyi hírek

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-jétől hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. Az óvodai jelentkezéshez jelentkezési lap kitöltése szükséges, melyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető a “Részletek”-re kattintva oldalunkról.

A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni 2015. február 20-ig.

Részletek a debrecen.hu-n