Az elsőfokú ítélet hatályon kívül helyezését indítványozza az ügyészség a pécsi buszbeszerzési perben

Rendőrség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ítélet hatályon kívül helyezésére tett indítványt azon vádlottak büntetőügyében, akik egy pécsi autóbusz-beszerzés kapcsán több, mint 600 millió forint kárt okoztak az önkormányzat cégének.

A vádirati tényállás szerint 2013-ban Pécs Önkormányzata a buszpark cseréjét határozta el, melynek lebonyolítását saját közlekedési cégére bízta. Az egyik vádlott e cég vezetője volt. Társa – aki egy korábbi buszbeszerzés kapcsán ismerte meg a cégvezetőt – még a közbeszerzési eljárás kiírását megelőzően tudomást szerzett a buszok beszerzésére irányuló szándékról, így felvette a kapcsolatot a cégvezető vádlottal.

Egy buszértékesítéssel foglalkozó cég ajánlata alapján a vádlottak az eladásra szánt buszokat személyesen is megtekintették, illetve tárgyaltak az eladó céggel, majd a cégvezető vádlott a buszok beszerzési értékeként a buszok tényleges beszerzési értékét lényegesen meghaladó, 3,5 milliárd forint összegről tájékoztatta a cégtulajdonos önkormányzatot. Ennek alapján került sor 2015 februárjában a járműflotta beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás kiírására. A pályázatra egyetlen pályázó cég jelentkezett, amely a fenti, a tulajdonában nem álló buszokra tett eladási ajánlatot, és amelyet a cégvezetővel a buszok értékesítéséről korábban együtt tárgyaló vádlott képviselt. A cégvezető a pályázatot elfogadta, és a pályázó céggel szerződést kötött, annak ellenére, hogy tisztában volt azzal, hogy a buszok beszerzési értéke lényegesen alacsonyabb volt.

Az önkormányzati cég a vételárat a pályázó gazdasági társaság részére kifizette. Ezt követően a pályázó cég 1,6 millió eurót átutalt a képviseletében az ügylet során eljárt vádlott bankszámlájára, aki az összeget néhány napon belül készpénzben felvette. További 550 ezer eurót utalt egy, az ügyletben ténylegesen nem szereplő személy által képviselt thaiföldi székhelyű gazdasági társaság részére. Az ügylet folytán az önkormányzati céget mintegy 600 millió forint vagyoni hátrány érte.

A Baranya Vármegyei Főügyészség a cégvezetőt, társát, és a pályázaton nyertes cég vezetőjét különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével, a vételár továbbutalásában közreműködő negyedik vádlottat pénzmosás bűntettével vádolta.

Utóbbi vádlottat a törvényszék az előkészítő ülésen pénzmosás bűntette miatt 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte, míg a cégvezető vádlottal szemben az eljárást – halála okán – megszüntette. A további két vádlottat a vád alól a 2023. májusában hozott ítéletével felmentette.

Az ügyész a felmentő ítélettel szemben fellebbezett.

A másodfokú eljárásban a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség az ítélet hatályon kívül helyezésére tett indítványt, arra tekintettel, hogy az elsőfokon eljárt törvényszék az indokolási kötelezettségét olyan mértékben mulasztotta el, ami a másodfokú eljárásban nem pótolható.

Az eljárás a Pécsi Ítélőtábla előtt folytatódik.