“Rendben van, mint Kaba amikor leégett”

Rendőrség

A szájhagyomány szerint a 13. század óta hétszer égett porrá a település, nem csoda hát, hogy a Kabai Önkéntes Tűzoltó Egyesület régi múltra tekint vissza.

„A testület célja minden tűzvész alkalmával Kaba község egész területén, esetleg a közeli szomszédos községekben a vészhelyre sietni, ott a parancsnok vezénylete alatt a veszedelemben forgó emberéletet, veszélynek kitett ingó- és ingatlan vagyont megvédeni.”

Így szól a 125 évvel ezelőtti alapszabály, melynek mondatai örök érvényűek. A történelem folyamán Kaba lakosságának sokszor kellett farkasszemet néznie a pusztító tüzekkel. A település polgármesteri hivatalának nagy kapujánál lévő kövön olvasható az idézet: “Rendben van, mint Kaba, amikor leégett”, és a hét “fekete” dátum.

A kabai tűzoltókra hosszú évtizedeken át jellemző volt, hogy a kiképzés színvonalát olyan magas szintre tudták emelni, hogy nem csak élvezték a lakosság bizalmát, hanem szakmai  és ügyességi versenyeken szinte minden évben elismerést érdemeltek ki. Az egyesületnek gazdag gyűjteménye van a különböző kitüntetésekből és oklevelekből, melyek a mai napig gyarapodnak, gazdagítják a helyi tűzoltók hírnevét. A legnagyobb sportsikert 40 évvel ezelőtt érték el, amikor külföldi versenyen is képviselhették hazánkat. Ez a hagyomány nemzedékről nemzedékre szállt, az apák a fiaiknak adták át sok családban ezt a tevékenységet, mely napjainkra sem szakadt meg.

A parancsnoki tisztséget 2006 óta Vágó Béla, az elnöki tisztséget 2008 óta Szilágyi Attila tölti be. A megyei és országos szakmai versenyeken folyamatosan részt vesznek, emellett jó kapcsolatokat ápolnak a lengyelországi Milanów és a romániai Zsombolya települések önkéntes tűzoltó egyesületeivel is.

Forrás: Kaba város honlapja, Sári Erika

A szervezet szakmai felügyeletét a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság látja el, így a magas szintű mentő-tűzvédelmi tevékenység biztosítva van a település közigazgatási határain belül és a környező településeken egyaránt. Emellett az egyesületből hatan is tagjai Hajdú-Bihar megye mentőszervezetének, hiszen több szakterületre (tűzoltás, műszaki mentés, belvíz-árvíz védelem) is megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek.

Az ENSZ és az Európai Unió humanitárius programjaihoz, valamint a Magyarországon hatályban lévő jogszabályokhoz igazodva, a Hortobágy Mentőcsoport elsősorban Hajdú-Bihar Megye védelmére, továbbá a régió megsegítésére megalakult, elsősorban civil alapon szerveződő speciális csoport. A megye veszélyeztetettségéből adódó helyzetek során jelentkező olyan kutatási és mentési szakfeladatokat lát el, amelyre az elsődleges beavatkozók, vagy a megalakított polgári védelmi szervezetek jellegükből adódóan nem képesek.

A folyamatos megújulás és fejlődés igénye tehát változatlan a kabai tűzoltók életében, felszerelésüket és személyi állományukat is fejlesztik. Az egyesület 59 fős tagsággal rendelkezik, akik közül tizennégyen vannak tűzoltásra és műszaki mentésre kiképezve. 2012-ben adták át a felújított elhelyezési körletüket, ahol egy igazán színvonalas környezetben végezhetik munkájukat.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által immár harmadik éve meghirdetett pályázat segítségével, mely az önkéntes tűzoltó egyesületek tűzoltási-műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységéhez kapcsolódó technikai ellátás javítását, az üzemeltetési költségeket, valamint az oktatást, továbbképzést hivatott elősegíteni, megyénkben 14 másik egyesület mellett a kabaiak is fejleszthettek. A hajdúságba kerülő mintegy tízmillió forintból vedőeszközöket, tűzoltó-technikákat kaptak többek között. Mindezek jelentősen hozzájárulnak az együttműködést kötött öték társadalmi szerepvállalásához, működési körülményeik javításához. Emellett a városi önkormányzat, és a helyi cégek és vállalkozók elismerését és támogatását is élvezik. Az elmúlt három esztendőben 65 tűzesetnél és 20 műszaki mentésnél kezdték meg a beavatkozást.

“Lehet rájuk számítani, amint kiérkezett a hivatásos egység, átengedik a terepet, betartják a kapott utasításokat, nagyban segítik a hivatásos tűzoltóegységek munkáját”- nyilatkozta róluk Karacs Károly tű. százados, a Püspökladányi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője. Az elmúlt évtizedek tapasztalatai alapján reméljük, hogy a kabai tűzoltókra még sok-sok éven keresztül számíthat a megye mentő-tűzvédelme, és a későbbiekben talán az önállóan beavatkozók önkéntesek táborát is gyarapítják majd.

Kelemen-Madai Petra tű.hdgy.

Kép: Kaba ÖTE